PRZYWÓDZTWO: JAK BYĆ PIERWSZYM W PRZYSZŁOŚCI? Neuronauka w przywództwie

Nowy unikatowy program

Jedyny w Polsce program rozwoju „miękkich” umiejętności przywódczych, przygotowany w oparciu o światowe wyniki badań i najnowsze odkrycia neuronauki i ekonomii behawioralnej.

W dynamicznie zmieniającym się świecie (VUCA WORLD), priorytetem dla większości organizacji jest potrzeba poprawy skuteczności przywództwa. Najnowsze badania z dziedziny neuronauki i ekonomii behawioralnej (nagroda Nobla 2017 w dziedzinie ekonomii) i psychologii społecznej pokazują, jak osiągać największą efektywność i lepsze wyniki, w szczególności w sytuacji zmian, takich jak wprowadzenie zwinnego zarządzania, cyfrowej transformacji i sztucznej inteligencji.

Neuronauka dostarcza empirycznej, opartej na badaniach, „twardej“ wiedzy, aby wspomóc teoretyków przywództwa w rozwijaniu umiejętności przywódczych, tradycyjnie rozpatrywanych jako „umiejętności miękkie“. Daje nam podpowiedź, jakie zachowania i postawy skutecznego menedżera/przywódcy dają najlepsze wyniki, tworząc jednocześnie kulturę bezpieczeństwa psychologicznego.

Gwarantowane rezultaty

Wyższa efektywność przywództwa i zarządzania.
Poprawa zdolności budowania relacji z innymi poprzez rozwój inteligencji emocjonalnej i społecznej.
Większa produktywność własna oraz satysfakcja z pracy i życia osobistego.
Większa umiejętność w budowaniu swojego autorytetu i skuteczności wywierania wpływu.
Wyższe zaangażowanie zespołu i lepsze wyniki.
Przygotowanie do realizacji nowych wyzwań w organizacji.

Opis grupy docelowej Kto powinien wziąć udział w programie?

Każdy, kto ma ambicje podnieść swoje umiejętności przywódcze na najwyższy poziom, niezależnie od aktualnej pozycji zawodowej.

Grupa warsztatowa jest tworzona w oparciu o ankietę określającą stopień doświadczenia zawodowego, co gwarantuje pracę z ludźmi o zbliżonych umiejętnościach i poziomie wiedzy.

Dowiesz się:

  • Jak funkcjonuje mózg i dlaczego ta wiedza jest niezbędna dla lidera.
  • Jak rozwinąć nowe umiejętności w kluczowych obszarach przywództwa, oparte na wiedzy o działaniu mózgu.
  • Doświadczysz w praktyce jak rozwijać sprawność mózgu.
  • Poznasz i zrozumiesz najnowsze odkrycia i doświadczenia laboratoryjne neuronauki i ekonomii behawioralnej, które potwierdzają prezentowane teorie.
  • Uświadomisz sobie, jakie procesy zachodzą w mózgu (zarówno Twoim własnym, jak i Twoich współpracowników, dostawców i klientów), m.in.:
   1. jak optymalnie rozwiązywać problemy i podejmować decyzje,
   2. jak radzić sobie w sytuacjach wzbudzających silne emocje np. konflikty,
   3. jak efektywnie kontrolować emocje i stres,
   4. jak osiągnąć optymalną współpracę w otoczeniu biznesowym,
   5. jak oddziaływać/wpływać na innych w oparciu o wiedzęi badania neuronauki,
   6. jak udzielać informacji zwrotnej i jak ją przyjmować,
   7. jak sprawnie delegować zadania, jak skutecznie przejść przez zmianę,
  • Jak kontrolować powyższe procesy, a co za tym idzie –poprawić skuteczność własnego przywództwa i zapewnić osiąganie ponadprzeciętnych wyników.

Zawartość merytoryczna:

Moduł I

Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów
Wprowadź neuronaukę do swojego biznesu i rozwijaj swój zespół wykorzystując najnowsze badania i odkrycia neuronauki i ekonomii behawioralnej.

Moduł II

Jak radzić sobie w sytuacjach wzbudzających silne emocje
Odkryj neuronaukę emocji - jak opanowanie własnych emocji może skutkować wzrostem produktywności i poprawą relacji z innymi.

Moduł III

Współpraca w otoczeniu biznesowym „Mózg społeczny” - poznaj jego oblicze.
Jak wykorzystać tę wiedzę, aby zwiększyć efektywność swoich interakcji zarówno w życiu prywatnym, jak i w środowisku biznesowym.

Moduł IV

Jak skutecznie przejść przez zmianę
Analiza neuronauki zmiany - dlaczego jest to dla nas wyzwaniem i jak możesz stać się pozytywnym ambasadorem zmiany i zwiększyć skuteczność jej wdrożenia.

Gra Strategiczna Leadout - Poznaj siłę swojego przywództwa!Na zakończenie MODUŁU IV proponujemy zajęcia integracyjnew formie gry strategicznej Leadout. Gra jest wykorzystywana na całym świecie do rozwijania umiejętności współpracy w zespole, budowania świadomości roli przywództwa i pokazania mechanizmów funkcjonowania zespołu. Uświadamia, jak ważna jest rola wszystkich jego członków w realizacji wspólnych zadań i dążeniu do celów. Po zakończeniu gry, odbędzie się dyskusja podsumowująca pracę grupy, analizująca wykorzystywane strategie współpracy i metody dochodzenia do zamierzonych rezultatów, omawiająca interakcje w zespole i przyjmowane role zespołowe. Uczestnicy zostaną zachęceni do refleksjii wyciągnięcia wniosków, które mogą zainspirować ich do poprawy współdziałania w realnych sytuacjach zawodowych.

Leadout jest strategiczną grą, która pozwala w niekonwencjonalny sposób wyłonić przywódców grupowych, uczy komunikacji i negocjacji w zespole, ukazuje tendencje poszczególnych osób do ponoszenia ryzyka, ukazuje mechanizmy rządzące rozwiązywaniem problemów i całym procesem decyzyjnym. Poprzez udział w grze, uczestnicy będą mogli poznać swoje mocne strony i w sposób nieformalny nawiązać współpracę, która pomoże im w realizacji postawionego przed nimi celu – stworzenia sprawnie działającej grupy projektowej.

MetodologiaWarsztaty zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem innowacyjnej metody SCARF, opracowanej w oparciu onajnowsze wyniki badań i przełomowe odkrycia neuronauki iekonomii behawioralnej. Warsztaty realizowane są w formie interaktywnego procesu grupowego. Proces bazuje na wydobywaniu potencjału uczestników, analizowaniu i praktycznym rozwiązywaniu wyzwań uczestników biorących udział w projekcie.

Najważniejszym założeniem warsztatów jest koncentracja na postawach, przekonaniach oraz nawykach uczestników. Zmianana tym poziomie pozwala na skuteczniejsze rozwijanie umiejętności miękkich, których efektem są twarde i wymierne rezultaty. Uczestnicy biorą udział w ćwiczeniach grupowych oraz w specjalnie zaprojektowanych zadaniach, w tym symulacjach i odgrywaniu ról. Wszystkie ćwiczenia wywodzą się z metodologii experience education (nauki przez doświadczenie). Jest to koncepcja uczenia się na bazie zmiany konkretnych zachowań, którą najpełniej opisuje cykl uczenia się Kolba. Przyjęta koncepcja metodologiczna gwarantuje, iż uczestnicy szkolenia będą uczyli się, ćwiczyli i doświadczali procesów w sposób praktyczny.

W trakcie warsztatów wykorzystywane są:

Realne problemy lub wyzwania, przed jakimi stają uczestnicy projektu

Dyskusje grupowe

Ćwiczenia indywidualne, w parach i małych grupach

Role-play

Gry srategiczne

Studia przypadków

Studia przypadków

Informacja zwrotna

Prowadzący

Krzysztof Sroczyński
Senior Consultant & Trainer Talent Chase

Ekspert w dziedzinie neuroprzywództwa. Urodzony w Anglii,absolwent ekonomii Uniwersytetu w Londynie oraz Mastery University w USA, słynnej na świecie szkoły Anthony Robbinsa. Zanim osiadł w Polsce pracował na stanowisku konsultanta w Bishop Skinner w Londynie, a następnie był dyrektorem ds. sprzedaży i marketingu w American Travel Abroad w Nowym Jorku.

W kraju był min.: dyrektorem na Polskę ds. marketingu firmy Philip Morris, menedżerem w Gillette (m.in.wprowadził na rynek polski markę Oral B), konsultantem we wiodącej na świecie firmie zajmującej się “executive search” - Russell Reynolds Associates. Następnie Senior Manager Działu Szkoleń w „Neumann Management Institute”. Przez 12 lat współpracował z „Harvard Busines Review Polska” (ICAN Institute), jak również z firmą doradczą Allbridge Business Advisory (Door Group International). Pracuje w języku polskim i angielskim.

Doradca biznesowy, międzynarodowy konsultant, menedżer, mentor. Prowadzi warsztaty z zakresu przywództwa, komunikacji, podejmowania decyzji i zarządzania zmianą. Wdraża projekty zmian i transformacji kultury organizacyjnej, których celem jest wzrost efektywności biznesowej i osiąganie rezultatów biznesowych organizacji. Specjalizuje się w dziedzinie neuronauki i ekonomii behawioralnej w kontekście przywództwa i zarządzania oraz skutecznych strategii sprzedaży w organizacjach.

Jego pasją są tematy z następujących dziedzin: neuroprzywództwo, neurosprzedaż. Z sukcesem realizował projekty zarówno dla globalnych korporacji, jak czołowych polskich przedsiębiorców i zagranicznych firm. Przez 12 lat był przewodniczącym rady nadzorczej spółki giełdowej CI Games S.A., obecnie vice przewodniczący rady nadzorczej Cherrypick Games S.A. Certyfikowany Trener Academy of Brain Based Leadership.

Inwestycja

1 990 PLN (+23% VAT) / 1 osoba

15% zniżki dla klientów Talent Chase oraz przy zgłoszeniu min. 3 uczestników
10% zniżki przy zgłoszeniu 2 uczestnikówW pakiecie programu:

  • Analiza potrzeb i przygotowanie do projektu.
  • 2 dni intensywnych warsztatów dla każdej grupy.
  • Praktyczne zastosowanie wiedzy i doświadczenia w działaniu.
  • Komplet dedykowanych materiałów: materiał merytoryczny „szyty na miarę” uczestników, w tym materiały usprawniające indywidualny rozwój (kwestionariusze, narzędzia implementacyjne, reprinty artykułów, studia przypadków – zależnie od potrzeb uczestników).
  • Podsumowanie projektu oraz rekomendacje dalszych działań rozwojowych. Wsparcie trenera - kontakt telefoniczny i mailowy po zakończeniu projektu.
  • Certyfikat – po ukończeniu programu „Neuronauka w przywództwie” uczestnicy otrzymują certyfikat, który potwierdza udział w tym unikatowym programie i zdobycie wiedzy oraz umiejętności na najwyższym światowym poziomie.

Informacje organizacyjne

Swój udział w programie mogą Państwo zgłosić wysyłając wiadomość
na adres: szkolenia@talentchase.eu lub dzwoniąc pod numer telefonu: 609 577 293 .Do zgłoszenia potrzebne są następujące informacje:

  • miasto oraz termin szkolenia,
  • dane firmy – nazwa firmy,
  • adres do faktury,
  • NIP oraz dane zgłaszanych osób (imię i nazwisko,e-mail).


daty i Miejsca szkoleń:

POWRÓT