Kontakt

Kontakt

Plac Unii | ul. Puławska 2, budynek B | 02-566 Warszawa

office@talentchase.eu

Rozwiązania dla biznesu

consulting@talentchase.eu

Kontakt dla mediów

media@talentchase.eu

DANE firmy

Talent Chase Sp. z o. o.

NIP: 521-380-56-87

REGON: 368958235

Wpis do krajowego Rejestru Zatrudnienia nr 22518

Administratorem danych osobowych jest Talent Chase Sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2 bud. B, 02-566 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi). Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, chyba że korespondencja dotyczy ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.  Dowiedz się więcej