Przywodztwo przyszłości Studia podyplomowe 2024/2025

Czym jest przywództwo przyszłości

Studia podyplomowe Przywództwo Przyszłości to unikatowy i intensywny program skierowany do polskich menedżerów, teamliderów, kierowników, przedsiębiorców, osób zarządzających zespołami i projektami oraz tych, którzy przygotowują się do objęcia stanowiska zarządczego.

To program rozwoju umiejętności menedżerskich i przywódczych na najwyższym światowym poziomie z uwzględnieniem kontekstu działania firm na rynku polskim.

Adresaci studiów

Program studiów podyplomowych Przywództwo Przyszłości skierowany jest do osób, którym zależy na rozwoju własnej kariery zawodowej, rozwoju pracowników i organizacji oraz ludzi zorientowanych na sukces i gotowość do zmian:

 • obecnych i przyszłych menedżerów,
 • team liderów, kierowników,
 • przedsiębiorców,
 • zarządzających zespołami i projektami

Korzyści dla słuchaczy

Dzięki uczestniczeniu w zajęciach słuchacze:

poznają najnowsze światowe trendy
i rozwiną kompetencje w zakresie zarządzania sobą, zespołem,organizacją,
relacjami i zmianami w dynamicznym otoczeniu biznesowym,
poznają swój osobisty potencjał przywódczy:
test na cechy przywódcze - Hogan Personality Inventory z informacją zwrotną (feedback),
rozwiną umiejętności w zakresie budowania kultury psychologicznego bezpieczeństwa
i odpowiedzialności za biznesowe rezultaty,
zdobędą wiedzę opartą na najnowszych badaniach z zakresu neuronauki, ekonomii behawioralnej
i psychologii społecznej, niezbędną do rozwoju osobistego, komunikowania się z ludźmi, zarządzania
zespołem oraz budowania przyjaznego i efektywnego środowiska pracy,
zdobędą wiedzę i kompetencje z zakresu planowania sukcesji menedżerskiej
i właścicielskiej, przygotowania do objęcia wyższych stanowisk, zarządzania ludźmi w sytuacjach kryzysowych, rozwijaniu startupów w czasach zmiany paradygmatu zarządzania i ekspansji nowych technologii,
rozwiną umiejętności wykorzystania najnowszych technologii
do skutecznego przewodzenia innym i rozwiązywania dylematów moralnych w
zarządzaniu ludźmi oraz budowania marki osobistej,
zdobędą wiedzę wybitnych, polskich i zagranicznych wykładowców, z doświadczeniem
akademickim i biznesowym, w tym wykład Massimo Tammaro –międzynarodowego mówcy
i eksperta w dziedzinie przywództwa i zarządzania ryzykiem, twórcy i wieloletniego dyrektora
Departamentu Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w Ferrari.

Ramowy program

 • Odpowiedzialny i skuteczny lider
 • Ludzie w organizacji: najważniejszy kapitał
 • Budowanie kultury psychologicznego bezpieczeństwa
 • Dylematy moralne w zarządzaniu
 • Przywództwo w czasach zmian
 • Strategie zarządzania i modele biznesu
 • Narzędzia IT przydatne w kierowaniu ludźmi
 • Zarządzanie zmianą i rola lidera
 • Sukcesja menedżerska i właścicielska
 • Otoczenie prawne menedżera/lidera/przedsiębiorcy
 • Zarządzanie różnorodnością i prawo równościowe
 • Kultura organizacyjna firmy i jej wpływ na zarządzanieludźmi
 • Zarządzanie zespołem - odkrywanie talentów i budowaniekultury odpowiedzialności za rezultaty
 • Mentoring w pracy lidera
 • Kreowanie marki lidera
 • Wystąpienia publiczne i autoprezentacja oraz warsztatmedialny

Organizacja zajęć

Studia trwają:
DWA SEMESTRY

Pierwszy zjazd:
16-17 Listopada 2024 r.

Program studiów obejmuje
160 GODZIN.
Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu
W SOBOTY I NIEDZIELE w godz. 9.00-16.30
Całkowity koszt studiów:
8500 złotych
(możliwość płatności w dwóch ratach – 4500 zł i 4000 zł).

Wykładowcy

Massimo Tammaro , Gość Specjalny, międzynarodowy mówca i konsultant biznesowy
Marta Borkowska-Olszewska , Prezes Zarządu Talent Chase Sp. z o.o.
Dr hab. Lidia Danik , SGH
Magdalena Kwiatek , Senior Consultant & Trainer Talent Chase Sp. z o.o.
Magdalena Giryn , Senior Consultant & Trainer Talent Chase Sp. z o.o.
Dr Piotr Filipkowski , SGH
Dr Anna Anetta Janowska , SGH
Dr hab. Małgorzata Lewandowska , Prof. SGH
Dr hab. Ewa Lisowska , Prof. SGH
Alicja Ozdowy-Bietkowska , Senior Consultant & Trainer Talent Chase Sp. z o.o.
Małgorzata Romaniuk , Wiceprezes Zarządu Bank BPH S.A.
Tina Sobocińska , Human Capital Director Poland and Nothern Cluster, PwC Polska
Krzysztof Sroczyński , Senior Consultant &Trainer Talent Chase Sp. z o.o.
Beata Stelmach, Senior Vice President Leonardo Helicopters, Prezes Zarządu PZL Świdnik SA
Dr Bartosz Targański , SGH
Dr hab. Marzanna Witek-Hajduk , Prof. SGH
Stefan Życzkowski  , Prezes Zarządu ASTOR Sp. z o.o.
Hanna Hieronimczuk-Jędruszczak , New World Leaders Institute

KONTAKT I REKRUTACJA - SGH

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Biuro Kolegium Gospodarki Światowej 
ul. Madalińskiego 6/8
Budynek M, pokój 33 
02-513 Warszawa

Karolina Nivette
karolina.nivette@sgh.waw.pl
tel. +48 22 564 93 49
www.sgh.waw.pl/psppr


KONTAKT - TALENT CHASE

Talent Chase Sp. z o.o.
Plac Unii | ul. Puławska 2, budynek B
02-566 Warszawa

Damian Aaron Olszewski
sgh@talentchase.eu
+48 609 577 293

POWRÓT